GALERIA   NAGRANIA    OFERTA       SKLEP    
 

 

Naucz się grać na FLECIE

RECORDER learning

 

 

0:00 Zuzanna /  Oh Susannah.
2:07 Zuzanna - podkład / Oh Susannah - backing track.
4:13 Zuzanna z drugim i trzecim fletem / Oh Susannah - with second and third flute.
6:22 Zuzanna - podkład do gry z drugim i trzecim fletem / Oh Susannah - backing track with second and third flute.

(4:12 słuchawki/headphones :)

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści/Contents


1. Jak trzymać instrument podczas gry / How to hold the instrument while playing?..........................s.3
2. C2 / Sound C2.........................................................................................................................s.4
3. h1 / Sound h1 .........................................................................................................................s.5
4. a1 / Sound a2 .........................................................................................................................s.6
5. g1 Marysia ma małego Baranka / Mary Had a Little Lamb ..........................................................s.7
6. f1, b1, Pojedziemy na lów / We'll go Fishing...............................................................................s.8
7. e1, d1, Sto lat / 100 Years......................................................................................................s.10
8. c1, Gama / Range C-Major ....................................................................................................s.11
9. Wyszły w pole kurki trzy / Twinkle, Twinkle Little Star ..............................................................s.12
10. fis, d2, Jedzie pociąg / Ttrain Ride ........................................................................................s.14
11. Hej Zuzanna / Oh Susannah .................................................................................................s.16
12. Stary niedźwiedź / Old Bear..................................................................................................s.18
13. Jeszcze Polska nie zginęła / Dąbrowski Mazurcas - Polish anthem..........................................s.20
14. Kurczątka / Chick................................................................................................................s.23
15. Kiedy święci idą do nieba/When The Saints Go Marching In ....................................................s.24
16. gis1, ais1, cis2, dis2, e2, Polonez z filmu Pan Tadeusz / Polonaise from the movie Pan       

Tadeusz....................................................................................................................................s.27
17. Mam chusteczkę / I Have a Handkerchief...............................................................................s.28
18. Spis treści / Contents...........................................................................................................s.29
19. Spis utworów na CD / List of Songs.......................................................................................s.30
20. Spis „chwytów” fletowych / The List of Flute Tabs....................................................................s.32

 

 

Spis nagrań / List of Songs

s. 4/

1. Dźwięk „c2” / 1. The Sound "c1".
2. „c2” podkład instrumentalny / 2. The Sound "c1" - instrumental accompaniment.
3. „c2” z drugim fletem / 3. The Sound "c1" with the second flute.
4. „c2” - podkład do gry z drugim fletem / 4. The Sound "c1" - backing track with the second flute.
s. 5/

5. Dźwięk „h1” / 5. The Sound "h1".
6. „h1” podkład instrumentalny / 6. The Sound "h1" - instrumental accompaniment.
7. „h1” - z drugim fletem / 7. The Sound "h1" with the second flute.
8. „h1" - podkład do gry z drugim fletem / 8. The Sound "h1" - backing music track with the second flute.
9. „h1” z drugim fletem (II wersja) / 9. The Sound "h1" with the second flute (2nd edition)
10. „h1” - podkład do gry z drugim fletem - II wersja / 10. The Sound "h1" - Background music with the second flute - (2nd edition)
s. 6/

11. Dźwięk „a1” / 11. The Sound "a1"
12. „a1” podkład instrumentalny / 12. The Sound "a1"- instrumental accompaniment.
13. „a1” - z drugim fletem / 13. The Sound "a1" with the second flute.
14.”a1” - podkład do gry z drugim fletem / 14. The Sound "a1" - backing tmusic rack with the second flute.
s. 7/

15. „g1”- ”Marysia ma małego baranka” / 15. The Sound "g1" - "Mary Had a Little Lamb"
16. „g1 - „Marysia ma małego baranka” - podkład / 16 The Sound "g1" - "Mary Had a Little Lamb "- instrumental accompaniment.
17. „g1”- „Marysia ma małego baranka” - z drugim fletem / 17. The Sound "g1"- "Mary Had a Little Lamb" - with the second flute.
18. „g1”- „Marysia ma małego baranka”-podkład muz. z drugim fletem / 18. The Sound "g1" - "Mary Had a Little Lamb" - backing music track with the second flute.
s. 8/

19, „f1” i „1” - „Pojedziemy na łów / 19, "f1" and "b1" - „We'll go Fishing”.
20. „f1” i „b1” - „Pojedziemy na łów” podkład instrumentalny / 20. "f1" and "b1" - „We'll go Fishing" - instrumental accompaniment.
21. „f1” i „b1” - „Pojedziemy na łów” z drugim fletem / 21. "f1" and "b1" - "We'll go Fishing" with the second flute
22. „f1” i „b” - „Pojedziemy na łów” - podkład muz. z drugim fletem / 22. "f1" and "b1" - „We'll go Fishing" - a music backdrop with the second flute.
23 „Pojedziemy na łów” Tonacja C-dur / 23 „We'll go Fishing" C major
24. „Pojedziemy na łów” Tonacja C-dur - podkład instrumentalny / 24. „We'll go Fishing" C major in tune - instrumental accompaniment
25. „Pojedziemy na łów” Tonacja C-dur z drugim fletem / 25. „We'll go Fishing" C major with the second flute
26. „Pojedziemy na łów” Tonacja C-dur-podkład muz. z drugim fletem / 26. „We'll go Fishing" C major in tune - Background music with the second flute.
s. 10/

27 „e1" „d1" - Sto lat / 27 „e1" „d1" - One Hundred Years Old
28 „e1" „d1" - Sto lat - podkład / 28 „e1" „d1" - One Hundred Years - instrumental accompaniment
29 „e1" „d1" - Sto lat - z drugim fletem / 29 „e1" „d1" - One Hundred Years - with a second flute
30 „e1" „d1" - Sto lat - podkład do gry z drugim fletem / 30 „e1" „d1" - One Hundred Years - background music with the second flute
s. 11/

31 „c1" - Gama C- dur powoli / 31 „c1" - Major in C major - slowly
32 „c1"- Gama C- dur powoli - podkład / 32 „c1" - Major in C minor - instrumental accompaniment
33 Gama C- dur - ćwiczenie 2 / 33 Range C - Major - Exercise 2
34 Gama C - dur - ćwiczenie 2 - podkład / 34 Range C- Major - Exercise 2 - backing music track
s. 11/

35 Gama C - dur - ćwiczenie 3 / 35 Range C - Major - Exercise 3
36 Gama C - dur - ćwiczenie 3 - podkład / 36 Range C - Major - Exercise 3 - accompaniment
37 Gama C- dur - ćwiczenia 4 5 6 / 37 Range C - Major - Exercises 4,5, 6.
38 Gama C- dur - ćwiczenia 4 5 6 - podkład / 38 Range C - Major - Exercises 4 5 6 - accompaniment
39 Gama C- dur - ćwiczenie 7 / 39 Range C - Major - Exercise 7
40 Gama C- dur - ćwiczenie 7 - podkład / 40 Range C - Major - Exercise 7 - accompaniment
41 Gama C - dur - ćwiczenie 8 / 41 Range C - Major - Exercise 8
42 Gama C - dur - ćwiczenie 8 - podkład / 42 Range C - Major - exercise 8 - accompaniment
s. 12/

43 Wyszly w pole kurki trzy / 43 Twinkle, Twinkle Little Star.
44 Wyszly w pole kurki - podklad / 44 Twinkle, Twinkle Little Star - accompaniment
45 Wyszly w pole kurki - z druim fletem / 45 Twinkle, Twinkle Little Star - with second flute.
46 Wyszly w pole kurki trzy - podkład do gry z drugim fletem / 46 Twinkle, Twinkle Little Star - backing track with the second flute.
s. 14/

47 „d2", „fis1" - Jedzie podciąg z daleka / 47 „d2", „fis1" - Train Ride.
48 „d2", „fis1" - Jedzie pocziąg z daleka - podkład / 48 „d2", „fis1" - Train Ride - backing track.
49 „d2", „fis1" - Jedzie pociąg z daleka z drugim fletem / 49 „d2", „fis1" - Train Ride with second flute.
50 „d2", „fis1" - Jedzie pociąg z daleka - podkład do gry z drugim fletem / 50 „d2", „fis1" - Train Ride - backing track with the second flute.
s. 16/

51 Zuzanna / 51 Oh Susannah.
52 Zuzanna - podkład / 52 Oh Susannah - backing track.
53 Zuzanna z drugim i trzecim fletem / 53 Oh Susannah - with second and third flute.
54 Zuzanna - podkład do gry z drugim i trzecim fletem / 54 Oh Susannah - backing track with second and third flute.
s. 18/

55 Stary niedźwiedź mocno śpi / 55 Old Bear.
56 Stary niedźwiedź mocno śpi - podkład / 56 Old Bear - music accompaniment.
57 Stary niedźwiedź mocno śpi - z drugim fletem / 57 Old bear - with the second flute.
58 Stary niedźwiedź mocno śpi - podkład do gry z drugim fletem / 58 Old Bear - backing track with the second flute
s. 20/

59 Hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego / 59 Polish anthem - Dąbrowski Mazurcas
60 Hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego / 60 Polish anthem - Dąbrowski Mazurcas - accompaniment
s. 23/

61 Kurczatka / 61 Chickens
62 Kurczatka - podkład / 62 Chickens - accompaniment.
63 Kurczątka z drugim fletem / 63 Chickens with second flute.
64 Kurczątka - podkład do gry z drugim fletem / 64 Chickens - accompaniment with the second flute.
s. 24/

65 Kiedy święci idą do nieba / 65 When The Saints Go Marching In (Songwriters-Traditional)
66 Kiedy święci idą do nieba - podkład / 66 When The Saints Go Marching In -- accompaniment.
67 Kiedy święci idą do nieba z drugim fletem / 67 When The Saints Go to Heaven - with the second flute
68 Kiedy święci idą do nieba - podkład do gry z drugim fletem / 68 When The Saints Go to Heaven - the backing track for the second flute
s. 27/

69 „gis1", „ais1,” „cis2", „dis2", „e2" Polonez z filmu Pan Tadeusz / 69 „gis1", „ais1,” „cis2", „dis2", „e2" Polonaise from the movie „Pan Tadeusz”
70 „gis1", „ais1,” „cis2", „dis2", „e2" Polonez z filmu Pan Tadeusz - podkład / 70 „gis1", „ais1,” „cis2", „dis2", „e2" Polonaise from the movie „Pan Tadeusz”-backing track
s. 28/

71 Mam chusteczkę haftowaną / 71 I Have a Handkerchief
72 Mam chusteczkę haftowaną - podkład / 72 I Have a Handkerchief - backing track

73 Mam chusteczkę haftowaną / 73 I Have a Handkerchief with the second flute.
74 Mam chusteczkę haftowaną - podkład / 74 I Have a Handkerchief - accompaniment with the second flute.


 

 

Koszt/Price:

 80 zŁ promocja 55 zł / 30 EUR / 30 USD /

Zniżki przy zamówieniach grupowych dla szkół.

Koszt wysyłki/Delivery:
Poczta Polska: 20 zł  / Delivery 20 zł

ZAMÓWIENIA/ORDERS: syjud@syjud.pl

Konto do wpłat:

Barbara Syjud-Kwaśniewska
70 1140 2004 0000 3302 3231 8224

 

 


   

Rok 2018/2019

Polecam:

Fortepian i śpiew w programie "Śpiewam i Gram" oraz inne kursy 2019/2020

więcej

RYTMIKA 2019/2020

Okres przedszkolny to czas kształtowania się poczucia rytmu, czystego śpiewu i ogólnej muzykalności. To proces w otrzymywaniu pięknego głosu i zręczności taktu. Naukowcy mówią, iż rodzimy się z talentem w możliwościach 100%. Taki też procent talentu możemy utrzymać rozwijając go.


więcej

 

 

więcej

 

Zdjęcia z koncertu.

Foto: Bartłomiej Orzeł.

 

więcej

 

Koncert Uczniów Studia Artystycznego SYJUD dla DZIECI klasy KIDS I i II:

rytmika, śpiew i fortepian

Miejsce koncertu: Klub Literatury i Muzyki, pl. gen. T. Kościuszki 10
www.klubmil.pl, tel. + 48 506 85 50 00

Termin: 15.06.2019, godz. 15.00

 

Nauka gry na fortepianie z bohaterami Pięciodróżki

 


Zapraszam na naukę gry na fortepianie wg autorskiej metody z bohaterami Pięciodróżki. To metoda dla dzieci lubiące klawisze, naklejki, kolory i książeczki z zabawnymi nutkami na pięciolinii. Nutki z Pięciodróżki, dodają skrzydeł podczas nauki muzykowania ze słuchu w połączeniu z nutami, ponieważ każda nuta na pięciolinii jest inna...

więcej

Lubisz zabawy słuchowe?

Oto jedna z lekcji kształcenia słuchu.

więce

 

Odbył się KONCERT UCZNIÓW Studia Artystycznego SYJUD for KIDS

Przybieżeli do Betlejem pasterze i mędrcy aby przywitać  i złożyć pokłon narodzonemu Zbawicielowi ! i my także grając i śpiewając! Mali artyści od lat 1 do 10 ze Studia Artystycznego Syjud for Kids muzykowali  Panu Małemu! Uczniowie zagrali na instrumentach perkusyjnych, keyboardzie i fortepianie, oraz zaśpiewali wspólnie lub solistycznie.  Koncert odbył się 15-go grudnia 2018 o godz. 16.30 w Klubie Literatury i Muzyki we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

 

więcej

 

więcej

Nauka gry śpiewu i gry na fortepianie

 

Minął wrzesień. Nauka śpiewu i gry na fortepianie rozpoczęła się na dobre, ale na zajęcia można zapisać się także w ciągu roku szkolnego. Lubiącym kolory, nowe kolorowe wydania autorskich materiałów nutowych z bohaterami Pięciodróżki, dodają skrzydeł podczas nauki muzykowania z nut, ponieważ każda z nuta na pięciolinii jest inna. Pozdrawiam tych muzykujących i tych co lubią słuchać:) Zapraszam

Barbara Syjud-Kwaśniewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa oferta 2018/2019
* Zapisy na kursy stacjonarne

* Zapisy na lekcje oraz realizacje w Studio Nagrań

a także:

* Zakup podręczników i pomocy do pracy muzycznej

więcej

 

Polecam:

Koncert Uczniów Studia Artystycznego Syjud for Kids

Miejsce: Klub LIteratury i Muzyki
video: Mirosław Rajkowski

 

 

 

Opowieść o bohaterach Pięciodróżki oraz inne pomocnicze materiały edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i dzieci w sklepiku syjudkids

więcej 

 

Muzyka jest jak ...

Wakacje z rytmiką i śpiewem: od 3 lipca

 

 więcej

 

Galeria z koncertu

Foto: Bartosz Orzeł

 

 

 

 

 

 

więcej

 

Koncert kończący Rok szkolny 2017/2018

W sobotę 16-go czerwca o godzinie 17.00 odbędzie się koncert uczniów Studia Artystycznego Syjud. Wystąpią młodzi pasjonaci uczący się muzyki. Będą śpiewać i grać na instrumentach, solo oraz w zespołach. Wszystko po to aby cieszyć się wspólną zabawą muzykowania...

 

więcej

 

Zaśpiewaj piosenkę nutki c1 pt. Zaproszenie z repertuaru "Piosenki z Pięciodróżki"

 

 

 

Relacja z koncertu kolęd.

Foto: PIotr Strzelecki

Video: Mirosław Rajkowski Studio LGL

 

 

 

 

więcej

 

 

 

 

 

więcej

 

KONCET KOLĘD 16-12-2017 g.16.00

Czas szybko płynie i uczniowie już przygotowują się do grudniowego koncertu, w którym wystąpią w świątecznym nastroju.  Podczas tego koncertu będziemy radośnie wyśpiewywać oraz wygrywać pamiątkę narodzenia Pana Jezusa. Zaśpiewamy kolędy, pastorałki oraz świątecznie nastrojone utwory. 

więcej

 

Nagraliśmy płytę.

Za dwa tygodnie koncert. Nagranie odbyło się prawie wg planu dwa tygodnie przed koncertem. Do zobaczenia na koncercie.

 

więcej

 

NUTY - Kolędy w łatwym układzie

W kluczu wiolinowym z akordami i tabulaturą na fortepian/keyboard/flet + 2CD z podkładami do fletu...

 

więcej

 

NUTY KOLĘD W PROSTYM OPRACOWANIU NA FORTEPIAN

W książeczce znajdą się takie kolędy jak Cicha noc, Gdy śliczna Panna, Lulajże Jezuniu, Mędrcy wiata, Jezus malusieńki a także Jingle Bells z tekstem związanym z Bożym narodzeniem.

Nuty rozpisane w kolorach, co sprzyja w początkach czytania nut. 

 

 

więcej 

 

RYTMIKA/Umuzykalnienie 

Okres przedszkolny to czas kształtowania się poczucia rytmu, czystego śpiewu i ogólnej muzykalności.
To proces w otrzymywaniu pięknego głosu i zręczności taktu każdego dnia więcej. W programie...

więcej

 

Kształcenie słuchu z zasadami muzyki grupa A i B.

Grafik, program oraz treści zajęć z kształcenia słuchu można śledzić na stronie:
http://www.kids.syjud.pl/kszt-sl2017-18.php

 

Karty pracy "Nutki z Pięciodróżki" - Nowy sposób nauki nut dla dzieci.

Każda nutka ma swoje miejsce na pięciolinii, swoją osobowość oraz przygody.

Autorska seria teczek pracy na CD z nagraniami audio "Nutki z Pięciodróżki" do nauki gry na fortepianie, śpiewu oraz nauki nut dla dzieci autorstwa
Barbary Syjud-Kwaśniewskiej dla instruktorów kształcących w grze na instrumencie oraz
rodziców samodzielnie pracujących z dziećmi w domu. Nauka nut, materiały dla uczących się gry na instrumentach klawiszowych, nuty na flet, śpiew, piosenki edukacyjne ... )

sklep

NAUKA GRY NA PIANIENIE SyjudKidsPiano
ZAPISY linki: Zgłoszenie Cennik

1 lub 2-osobowe zajęcia prowadzone autorską metodą SyjudKids z bohaterami Nutek z Pięciodrózki. Bohaterowie mają swoje imiona zaczynające się od liter nazw dźwięków gamy.

 

 http://www.kids.syjud.pl/pliki/8.jpg

Każdy z nich ma swoje miejsce na pięciolinii, oraz swój indywidualny kolorowy wygląd.

 
Nuty z których dzieci korzystają podczas nauki gry na instrumencie, t
o także bohaterowie z Pięciodróżki, które nigdy nie są czarne jak tradycyjne nuty „Jagódki”. Ta kolorowa chwila dla wieku dziecięcego, sprawia, że dzieci z przyjemnością szybciej grają ćwiczenia techniczne na dwie ręce a czytanie nut nie jest nudne.

 

Kształcenie słuchu z zasadami muzyki

Polecam ciekawe ćwiczenia kształcące słuch muzyczny, prezentowane na wybranych naszych lekcjach kształcenia słuchu z zasadami muzyki.

więcej

Nauka gry na instrumentach/śpiew/umuzykalnienie:

 

* Fortepian / Keyboard

* Śpiew

" Śpiewaj i graj" (fortepian + emisja głosu z nauką śpiewu)

* Rytmika

* gratis kształcenie słuchu z zasadami muzyki - jako nadobowiązkowe zajęcia dodatkowe podczas nauki gry na instrumencie/śpiewu

 

 

 

więcej

 

"Naucz się grać na flecie prostym"

"Flute Learning"

 

Dwujęzyczna publikacja posiada nagrania, podkłady, nuty, tabulatury fletowe a także akordy do utworów. Na płycie znajdują się materiały ćwiczeniowe na komputer i do wydrukowania oraz nagrania mp3 do słuchania i grania na jeden lub dwa flety (podkłady akompaniujące bez linii melodycznej oraz podkłady instrumentalne z drugim fletem w tle).

 

 

 

 

 

więcej

 

 

Koncert końcowo-roczny z dnia 17 -go czerwca 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

więcej

 

Nasze nagrania:

 

Magdalena Serwa uczy się grać na fortepianie

I rok. W lipcu skończy 7 lat. Z przyjemnością prezentujemy utwory:

 

Sto lat mp3

Jedzie pociąg z daleka mp3

Walc mp3

Utwór nutki d1 na 4 ręce mp3

 

 

Utworki oczywiście znalazły się na tegorocznej czerwcowej płycie.

 

Aniela Kloryga uczy się grać na fortepianie I rok. Prezentowany utwór, nagrany przez Anielę to:

Sonatina F-dur op. 214, nr 2 cz I.

mp3

 

Nadia Kloryga uczy się grać na fortepianie

I rok. Uczęszcza do przedszkolnej zreówki. Z przyjemnością prezentujemy utwory:

 

Utworek nutki a2 mp3

 

Utworki oczywiście znalazły się na tegorocznej czerwcowej płycie.

 

 

"Nutki z Pięciodróżki". Nowy sposób nauki nut dla dzieci. Każda nutka ma swoje miejsce na pięciolinii, swoją osobowość oraz przygody.

 

Autorska seria książek, książeczek i teczek pracy z nagraniami audio "Nutki z Pięciodróżki" do nauki gry na fortepianie, śpiewu oraz nauki nut dla dzieci autorstwa Barbary Syjud-Kwaśniewskiej dla instruktorów kształcących w grze na instrumencie oraz rodziców samodzielnie pracujących z dziećmi w domu

(Nauka nut, materiały dla uczących się gry na instrumentach klawiszowych, nuty na flet, śpiew, piosenki edukacyjne ... )

 

 

Posłuchaj piosenki, zaśpiewaj, zagraj ze słuchu, potem z nut. Książka zawiera materiały do nauki gry na keyboardzie i fortepianie. Utwory na prawą rękę z akordami oraz utwory na prawą i lewą rękę do gry na fortepianie. Ponadto utwory z zapisem nutowym oraz podkładami instrumentalnymi do śpiewu i gry. Ćwiczenia do kształcenia słuchu i czytania nut.

Książka może służyć do samodzielnej pracy w nauce gry na pianinie rodzica z dzieckiem lub instruktora z uczniem. Jest tu dużo nagrań, kolorowych nut, w prosty sposób wytłumaczonych pojęć muzycznych i materiałów do nauki nut oraz gry na pianinie, fortepianie lub keyboardzie w pierwszych przedszkolnych latach kształcenia gry na fortepianie a także i późniejszych szkolnych. Jeśli lubisz kolory oraz proste rozwiązania, to ta książka jest w takim celu stworzona.

 więcej

 

Rytmika: śpiewamy dla Mamy i Taty:

Teksty piosenek

 

Płyta "Dla Mamy i Taty" z piosenkami i podkładami do ćwiczeń i na koncert:

 

więcej

Instrument dodatkowy - flet prosty.

Flet- Bardzo miły, ciekawy i prosty instrument. Nie jest duży, można wziąć na spotkanie zespołu instrumentalnego, na ognisko, wycieczkę. Po prostu dobry towarzysz na słoneczne lub pochmurne okazje :) Podczas zajęć kształcenia słuchu mamy możliwość nauki gry na flecie prostym.

MP3 - fragment piosenki pt. "Piesek Aramisek" (aranżacja wokalno-instrumentalna i wstawka na flecie prostym: Barbara Syjud-Kwaśniewska)

 

Zajęcia kształcenia słuchu dla uczących się w kursach rocznych są bezpłatne.

 

Fortepianowo-wokalny
KONCERT KOLĘD

  

w wykonaniu uczniów Studia Artystycznego Syjud for Kids odbył się w klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu:

 

17 grudnia godz. 13.30 

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z koncertu.

 

R   E   K   L   A   M   A

 

Caffe latte tylko dla rodziców a  red latte,

dla rodziców oraz dla dzieci. Zdrowie

w pysznym nowoczesnym napoju.

 

 
  
 
   
 

Rozwijaj w dziecku talenty, poszerzaj jego horyzonty myślowe i podaruj mu radość muzykowania juz od najmłodszych lat ...

     
 

     > polecam:
    >
polecam: Muzyka i dzieci
    >
polecam: Wpływ muzyki
    >
polecam:
 Style uczenia się
   
> polecam:  Słuchowcy
   
> polecam:  Wzrokowcy
   
> polecam:  Kinestetycy

 

    > polecam:
    >
polecam: Artterapia
    > polecam: Artterapia
    > polecam: